8 . ( 2x – 6 ) . ( 5 – x ) = 0 Tìm x

8 . ( 2x – 6 ) . ( 5 – x ) = 0
Tìm x

2 bình luận về “8 . ( 2x – 6 ) . ( 5 – x ) = 0 Tìm x”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới