(-80) : (3x+19)=-20. giúp mk với mn.

(-80) : (3x+19)=-20. giúp mk với mn.

2 bình luận về “(-80) : (3x+19)=-20. giúp mk với mn.”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới