`90/1000` `:` `9/1011` `:` `98`

`90/1000` `:` `9/1011` `:` `98`

2 bình luận về “`90/1000` `:` `9/1011` `:` `98`”

 1. Giải đáp: 1011/9800
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
           90/1000 : 9/1011 : 98
  = 9/100: 3/337: 98
  = 9/100. 337/3: 98
  = 1011/100: 98
  = 1011/9800
  ~ $kiddd$ ~

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  \frac{90}{1000}: \frac{9}{1011}:98
  =\frac{9}{100}: \frac{3}{337} xx 1/98
  =9/100 xx337/3xx1/98
  =\frac{9xx337xx1}{100xx3xx98}
  =\frac{3xx337}{100xx98}
  =1011/9800

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới