a) ( -4 ) – 2 . x = -3. 6. Tìm x. b) ( 2x -3/7 )^ – 1/4 =3/4

a) ( -4 ) – 2 . x = -3. 6. Tìm x.
b) ( 2x -3/7 )^ – 1/4 =3/4

2 bình luận về “a) ( -4 ) – 2 . x = -3. 6. Tìm x. b) ( 2x -3/7 )^ – 1/4 =3/4”

 1. Giải đáp:
   a) -9/4
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) -4 .-2 x= -3 . 6
  => 8x         = – 18
  => x           = -18/8 = -9/4

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới