a)6 chia hết cho (n+1)

a)6 chia hết cho (n+1) b)21 chia hết cho 2n+1 giúp em vs anh chị ơiii

2 bình luận về “a)6 chia hết cho (n+1)”

 1. a, Ta có: 6 \vdots n + 1
  => n + 1 \in Ư(6)
  => n + 1 \in {1,2,3,6}
  => n \in {0,1,2,5}
  Vậy n \in {0,1,2,5}
  b, Ta có: 21 \vdots 2n + 1
  => 2n + 1 \in Ư(21)
  => 2n + 1 \in {1,3,7,21}
  => 2n \in {0,2,6,20}
  => n \in {0,1,3,10}
  Vậy n \in {0,1,3,10}
  $#duong612009$

  Trả lời
 2. 6vdots(n+1)
  <=>n+1∈Ư(6)={1;±2;±3;±6}
  n+1∈{-1;1;-2;2;-3;3;-6;6}
  n∈{-2;0;-3;1;-4;2;-7;5}
  ———————————-
  21vdots2n+1
  <=>2n+1∈Ư(21)={±1;±3;±7;±21}
  2n+1∈1;-1;3;-3;7;-7;21;-21
  n∈0;-1;1;-2;3;-4;10;-11
  Vậy n∈{0;-1;1;-2;3;-4;10;-11}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới