Bài 1 : Bác Tú đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác Tú làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm? Bài 2

Bài 1 : Bác Tú đã làm việc được 8 giờ, mỗi giờ bác làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác Tú làm được tất cả bao nhiêu sản phẩm?
Bài 2 : Một doanh nghiệp vận tải, có 96 xe khách, số xe taxi gấp số xe khách 2 lần. Hỏi doanh nghiệp đó có tất cả bao nhiêu xe khách và xe taxi ?
Câu 3 : Tính nhanh các giá trị biểu thức dưới đây
a) 576 + 678 + 780 475 – 577 – 679
b) (126 + 32) × (18 – 16 – 2)Viết một bình luận

Câu hỏi mới