bài tìm x 4/5 x – 1/2 . 3/2 = -9/2 (nêu cách làm hộ mìnhhh)

bài tìm x
4/5 x – 1/2 . 3/2 = -9/2
(nêu cách làm hộ mìnhhh)

2 bình luận về “bài tìm x 4/5 x – 1/2 . 3/2 = -9/2 (nêu cách làm hộ mìnhhh)”

 1. $\dfrac{4}{5}$$x$ – $\dfrac{1}{2}$ x $\dfrac{3}{2}$ = $\dfrac{-9}{2}$
  $\dfrac{4}{5}$$x$ -$\dfrac{3}{4}$ = $\dfrac{-9}{2}$
  $\dfrac{4}{5}$$x$ = $\dfrac{-9}{2}$ + $\dfrac{3}{4}$
  $\dfrac{4}{5}$$x$ = $\dfrac{-15}{4}$ 
  $x$ = $\dfrac{-15}{4}$ : $\dfrac{4}{5}$
  $x$ =  $\dfrac{-75}{16}$ 
  Có gì không hiểu cứ hỏi nha bn
  Chúc bn học tốt .

  Trả lời
 2. 4/5 . x – 1/2 . 3/2 = -9/2
  => 4/5 . x – 3/4 = -9/2
  => 4/5 . x = (-9/2) + 3/4
  => 4/5 . x = -15/4
  => x = (-15/4) : 4/5
  => x = -75/16
  Vậy x = -75/16
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới