Câu 2. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Tam giác đều không có trục đối xứng. B. Hình vuông chỉ có 2 trục đối xứng. C. Hình bìn

Câu 2. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Tam giác đều không có trục đối xứng. B. Hình vuông chỉ có 2 trục đối xứng. C. Hình bình hành có trục đối xứng. D. Hình thoi có 2 trục đối xứng

1 bình luận về “Câu 2. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Tam giác đều không có trục đối xứng. B. Hình vuông chỉ có 2 trục đối xứng. C. Hình bìn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   C. Hình thoi có 2 trục đối xứng 
  Vì hình thoi chỉ có 2 trục đối xứng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới