Cho A = 1 + 2 + $2^{2}$ +…+ $2^{2020}$ + $2^{2021}$ và B = $2^{2022}$. Chứng minh A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.

Cho A = 1 + 2 + $2^{2}$ +…+ $2^{2020}$ + $2^{2021}$ và B = $2^{2022}$. Chứng minh A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.

2 bình luận về “Cho A = 1 + 2 + $2^{2}$ +…+ $2^{2020}$ + $2^{2021}$ và B = $2^{2022}$. Chứng minh A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.”

 1. A = 1 + 2 + $2^{2}$  +…+ $2^{2020}$ + $2^{2021}$ 
  2A = 2 + $2^{2}$ +…+ $2^{2022}$
  $2A-A$ = -1 + 2 – 2 + $2^{2}$ +…+ $2^{2021}$ – $2^{2021}$ + $2^{2022}$
  A = -1 + $2^{2022}$
  A = $2^{2022}$ – 1
  $Mà$ B = $2^{2022}$
  => A và B là hai số tự nhiên liên tiếp
  $Vậy$ A và B là hai số tự nhiên liên tiếp
  $\text{@Hannae}$
   

  Trả lời
 2. Ta có:
  A=1+2+2^2+…+2^2020+2^2021
  =>2A=2+2^2+2^3+…+2^2021+2^2022
  =>2A-A=(2+2^2+2^3+…+2^2021+2^2022)-(1+2+2^2+…+2^2020+2^2021)
  =>A=2^2022-1
  Mà B=2^2022 nên A và B là hai số tự nhiên liên tiếp
  =>đpcm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới