Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + …. + 219 . Và B = 220. Và B = 220. Chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.

Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + …. + 219 . Và B = 220. Và B = 220. Chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.

2 bình luận về “Cho A = 20 + 21 + 22 + 23 + …. + 219 . Và B = 220. Và B = 220. Chứng minh rằng A và B là hai số tự nhiên liên tiếp.”

 1. Ta có: A =2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 + …. + 2^(19)
  => A = 1+ 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^(19)
  => 2A = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^(20)
  => 2A – A = (2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + … + 2^(20)) – (1+ 2 + 2^2 + 2^3 + … + 2^(19))
  => A = 2^(20) – 1
  Lại có B = 2^(20)
  => A và B là hai số tự nhiên liên tiếp  (đpcm)
  $#duong612009$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   A=2^0+2^1+2^2+2^3+…+2^19
  2A=2^1+2^2+2^3+2^4+…+2^20
  2A-A=(2^1+2^2+2^3+2^4+…+2^20)-(2^0+2^1+2^2+2^3+…+2^19)
  A=2^20-2^0
  A=2^20-1
  B=2^20
  ⇒A và B là hai số tự nhiên liên tiếp
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới