cho D=5+5^2+5^3+…+5^19+5^20 tìm số dư khi chia D cho 31

cho D=5+5^2+5^3+…+5^19+5^20 tìm số dư khi chia D cho 31Viết một bình luận

Câu hỏi mới