cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 . chứng minh rằng p^2-1 chia hết cho 24

cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 . chứng minh rằng p^2-1 chia hết cho 24Viết một bình luận

Câu hỏi mới