Cho S = 2 + 2² + … + 2^88 CMR S chia hết cho (-6)

Cho S = 2 + 2² + … + 2^88
CMR S chia hết cho (-6)

2 bình luận về “Cho S = 2 + 2² + … + 2^88 CMR S chia hết cho (-6)”

 1. S=2 + 2^2 + … + 2^88
  S=(2 + 2^2) + (2^3 + 2^4) + … + (2^87 + 2^88)
  S=6 + 2^2(2 + 2^2) + … + 2^86 (2 + 2^2)
  S=6 + 2^2 . 6 + … + 2^86 . 6
  S=6(1 + 2^2 + … + 2^86)
  Vì 6 \vdots (-6)
  Vậy S \vdots (-6) (đpcm)
  text[#Dream]
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới