giúp em với ạ,em đangcaafnraast gấp, em mới vào chỉ có 50 điểmthooi Trên một nửa mặt phảng bờ chứa tia ot,vẽ góc tõ = 50o, t

giúp em với ạ,em đangcaafnraast gấp, em mới vào chỉ có 50 điểmthooi
Trên một nửa mặt phảng bờ chứa tia ot,vẽ góc tõ = 50o, tpz = 150o
a) tính số đo xoz
b)gọi oy làtia đối của tia ot,tínhcasc góc xot và yot,biết yot =

1 bình luận về “giúp em với ạ,em đangcaafnraast gấp, em mới vào chỉ có 50 điểmthooi Trên một nửa mặt phảng bờ chứa tia ot,vẽ góc tõ = 50o, t”

 1. a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ot, ta có:
  hat[tOx] = 50^o
  hat[tOz] = 150^o
  => hat[tOx] < hat[tOz]
  => Tia Ox nằm giữa hai tia Ot và Oz
  => hat[tOx] + hat[xOz] = hat[tOz]
  Thay hat[tOx] = 50^o; hat[tOz] = 150^o ta được:
  50^o + hat[xOz] = 150^o
  => hat[xOz] = 150^o – 50^o
  => hat[xOz] = 100^o
  Vậy hat[xOz] = 100^o
  b) Vì Oy và Ot là 2 tia đối nhau
  => hat[yOx] và hat[tOx] là hai góc kề bù
  => hat[yOx] + hat[tOx] = 180^o mà hat[tOx] =50^o
  => hat[yOx] +  50^o = 180^o
  => hat[yOx] = 180^o – 50^o
  => hat[yOx] = 130^o
  Ta có:
  hat[yOz] và hat[tOz] là hai góc kề bù
  => hat[yOz] + hat[tOz] = 180^o mà hat[tOz] = 150^o
  => hat[yOz] + 150^o = 180^o
  => hat[yOz] = 180^o – 150^o
  => hat[yOz] = 30^o
  Vậy hat[yOx] = 130^o; hat[yOz] = 30^o

  giup-em-voi-a-em-dangcaafnraast-gap-em-moi-vao-chi-co-50-diemthooi-tren-mot-nua-mat-phang-bo-chu

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới