Khối lớp 6 của trường trung học cơ sở kim đồng có 5/6 số học sinh thích học môn toán, 15/16 số học sinh thích học môn văn, 23

Khối lớp 6 của trường trung học cơ sở kim đồng có 5/6 số học sinh thích học môn toán, 15/16 số học sinh thích học môn văn, 23/24 số học sinh thích học ngoại ngữ. Hỏi môn học nào được nhiều bạn học sinh thích học nhất?Viết một bình luận

Câu hỏi mới