làm tròn số 973,25649 đến hàng phần mười ,hàng phần trăm ,hàng phần nghìn , hàng đơn vị ,hàng chục ,hàng trăm trả lời nhanh

làm tròn số 973,25649 đến hàng phần mười ,hàng phần trăm ,hàng phần nghìn , hàng đơn vị ,hàng chục ,hàng trăm
trả lời nhanh giúp mình với ạ m

2 bình luận về “làm tròn số 973,25649 đến hàng phần mười ,hàng phần trăm ,hàng phần nghìn , hàng đơn vị ,hàng chục ,hàng trăm trả lời nhanh”

 1. Giải đáp:
  Làm tròn đến hàng phần mười:
  973,25649≈973,3
  Làm tròn đến hàng phần trăm:
  973,25649≈973,26
  Làm tròn đến hàng phần nghìn:
  973,25649≈973,256
  Làm tròn đến hàng đơn vị
  973,25649≈973
  Làm tròn đến hàng chục
  973,25649≈970
  Làm tròn đến hàng trăm:
  973,25649≈1000

  Trả lời
 2. Làm tròn đến hàng phần mười:973,3
  Làm tròn đến hàng phần trăm:973,26
  Làm tròn đến hàng phần nghìn:973,256
  Làm tròn đến hàng đơn vị:973
  Làm tròn đến hàng chục:970
  Làm tròn đến hàng trăm:1000
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới