mẫu của phân số hơn tử số 17 đơn vị.sau khi rút gọn phân số đó ta được 993/1000.hãy tìm phân số ban đầu

mẫu của phân số hơn tử số 17 đơn vị.sau khi rút gọn phân số đó ta được 993/1000.hãy tìm phân số ban đầu

1 bình luận về “mẫu của phân số hơn tử số 17 đơn vị.sau khi rút gọn phân số đó ta được 993/1000.hãy tìm phân số ban đầu”

 1. Giải
  Vì khi rút gọn phân số ta được 993/1000 nên phân số ban đầu có giá trị bằng 993/1000
  Coi tử số là 993 phần bằng nhau
  => Mẫu số là 1000 phần như thế
  => 17 đơn vị chiếm : 1000 – 993 = 7 (phần) 
  Mẫu số của phân số ban đầu là :
  17 : 7 xx 1000 = 17000/7 
  Tử số của phân số ban đầu là :
  17000/7 – 7 = 16951/7 
  Vậy phân số đó ( 16951/7 )/( 17000/7 )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới