một lớp học có 45 học sinh.Số học sinh nam chiếm 0,4 số học sinh cả lớp Tính số HS nữ đê

một lớp học có 45 học sinh.Số học sinh nam chiếm 0,4 số học sinh cả lớp
Tính số HS nữ đê

2 bình luận về “một lớp học có 45 học sinh.Số học sinh nam chiếm 0,4 số học sinh cả lớp Tính số HS nữ đê”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh nam là:
  45 . 0,4 = 18(học sinh)
  Số học sinh nữ là:
  45 – 18 = 27(học sinh)
  Đáp số: 27 học sinh

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số học sinh nam là:
  45 xx 0,4 = 18 (học sinh)
  Số học sinh nữ là:
  45 – 18 = 27 (học sinh)
  Đáp số: 27 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới