một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 64xăng ti mét chiều dài gấp 3 lần chiều rộng Tính diện tích sân vườn hình chữ nhật

một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 64xăng ti mét chiều dài gấp 3 lần chiều rộng Tính diện tích sân vườn hình chữ nhật
Giúp mình nha:33

2 bình luận về “một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 64xăng ti mét chiều dài gấp 3 lần chiều rộng Tính diện tích sân vườn hình chữ nhật”

 1. Nửa chu vi hình sân trường hình chữ nhật đó là :
        $64 : 2 = 32 ( cm )$
  Chiều dài sân trường hình chữ nhật đó là :
        $32 : ( 3 + 1 ) x 3 = 24 ( cm )$
  Chiều rộng  sân trường hình chữ nhật đó là :
       $64 – 24 = 8( cm )$
  Diện tích hình chữ nhật là :
       $24 × 8=192 ( cm² ) $
                     $ Đ/S : 192 cm²$
  $#$ $thanhthaonguyen70$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
     Nửa chu vi sân trường đó là :
          64:2=32(cm)
    Chiều dài sân trường đó là :
          32:(3+1)xx3=24(cm)
    Chiều rộng sân trường đó là :
          32-24=8(cm)
     Diện tích sân trường đó là :
          24xx8=192(cm^2  )
                   Đ/s:192cm^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới