một thư viện cần xếp 5628 quyển sách vào các giá sách,mỗi giá sách có 11 ngăn, mỗi ngăn có thể xếp 32 quyển sách.Hỏi cần ít n

một thư viện cần xếp 5628 quyển sách vào các giá sách,mỗi giá sách có 11 ngăn,
mỗi ngăn có thể xếp 32 quyển sách.Hỏi cần ít nhất bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách đó?

2 bình luận về “một thư viện cần xếp 5628 quyển sách vào các giá sách,mỗi giá sách có 11 ngăn, mỗi ngăn có thể xếp 32 quyển sách.Hỏi cần ít n”

 1. Cần ít nhất số giá sách là :
  5628 : ( 11 xx 32 ) = 15 ( dư 348 quyển )
  Vậy cần thêm 1 giá sách nữa để đựng 348 quyển
  Vậy tổng cần 16 giá sách
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 16 giá sách
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số sách có thể xếp trên mỗi giá sách là:
  32 . 11 = 352 ( quyển )
  Vì: 5 628 : 352 = 15 ( dư 348 )
  => Ta cần ít nhất 16 giá sách để có thể xếp hết 5 628 quyển sách đó.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới