1+ (2),+3(4)+…+(-98)+99

1+ (2),+3(4)+…+(-98)+99

2 bình luận về “1+ (2),+3(4)+…+(-98)+99”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1+(-2)+3+(-4)+…..+(-98)+99
  Giá trị biểu thức này có 50 tổng
  =(1+99)+(-2-98)+(3+97)+….+(-50)
  =100+(-100)+100+…+(-50)
  =-50

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   sửa: 1+ (-2)+3+(-4)+…+(-98)+99
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Dãy trên có số số hạng là:
  (99-1):1+1=99(số)
  Tổng dãy trên là:
  (1-2)+(3-4)+…+(97-98)+99
  =(-1).98:2+99
  =(-49)+99
  =50

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới