1+(2)+3+(4)+…+(-98)+99

1+(2)+3+(4)+…+(-98)+99

2 bình luận về “1+(2)+3+(4)+…+(-98)+99”

 1. Sửa đề: $1+(-2)+3+(-4)+…+(-98)+99$
  $1 + ( -2 ) + 3 + (-4) + ….. + ( -98 ) + 99$
  $= (1 + 99) + (-2 – 98) + (3 + 97) +….+(-50)$
  $= 100 +(-100) + 100 +…+ (-50)$
  $= -50$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới