(-100) : (x + 5) = -5

(-100) : (x + 5) = -5

2 bình luận về “(-100) : (x + 5) = -5”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới