[3.(x+1)+25]:5 (9<x<15)

[3.(x+1)+25]:5 (9<x<15)

1 bình luận về “[3.(x+1)+25]:5 (9<x<15)”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  [3.(x+1)+25]\vdots5
  <=>(3x+3+25)\vdots5
  <=>(3x+28)\vdots5
  Ta có dấu hiệu chia hết cho 5: có tận cùng là 0;5
  TH1:
  <=>3x có tận cùng là 2
  <=>x={4;14;24;….}
  TH2:
  <=>3x có tận cùng là 7
  <=>x={9;19;….}
  Mà 9<x<15 nên x=14

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới