3+x=-8 (35+x)-12=27 2^x +15=31 3^x+2- 3^x =648

3+x=-8

(35+x)-12=27

2^x +15=31

3^x+2- 3^x =648

1 bình luận về “3+x=-8 (35+x)-12=27 2^x +15=31 3^x+2- 3^x =648”

 1. 1.
  3+x=-8
  x=-8-3
  x=-11
  Vậy x=-11
  2.
  (35+x)-12=27
  35+x=27+12
  35+x=39
  x=39-35
  x=4
  Vậy x=4
  3.
  2^x+15=31
  2^x=31-15
  2^x=16
  2^x=2^4
  x=4
  Vậy x=4
  4.
  3^(x+2)-3^x=648
  3^x .3^2-3^x=648
  3^x(9-1)=648
  3^x .8=648
  3^x=648:8
  3^x=81
  3^x=3^4
  x=4
  Vậy x=4
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới