3 tổ công nhân cùng làm 1 công việc Nếu làm 1mình tổ 1cần 6h tổ 2 cần 8giờ tổ 3 cần 12 giờ Hỏi a) Trong 1 giờ mỗi tổ làm?

3 tổ công nhân cùng làm 1 công việc Nếu làm 1mình tổ 1cần 6h tổ 2 cần 8giờ tổ 3 cần 12 giờ Hỏi a) Trong 1 giờ mỗi tổ làm? phần công việc b) Cả 3tổ cùng làm thì sau bao lâu sẽ xong công việc đóViết một bình luận