Bài 1 thực hành A,667-195×93:465+372

Bài 1 thực hành

A,667-195×93:465+372

2 bình luận về “Bài 1 thực hành A,667-195×93:465+372”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    a) 667 – 195 xx 93 : 465 + 372  
    = 667 – 17135 : 465 + 372  
    = 667 – 39 + 372  
    = 1000   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới