Cho mình hỏi là: 35.273 + 3³.35 + 2. 5 Bằng bao nhiêu vậy ạ

Cho mình hỏi là: 35.273 + 3³.35 + 2. 5

Bằng bao nhiêu vậy ạ

2 bình luận về “Cho mình hỏi là: 35.273 + 3³.35 + 2. 5 Bằng bao nhiêu vậy ạ”

 1. Giải đáp:
   10510
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    35.273+3^3 .35+2.5
  = 35.273+27 .35+10
  = 35.(273+27)+10
  = 35.300+10
  = 10500+10
  = 10510

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới