Giúp em với. Em cảm ơn nhiều ạ Tính hợp lí (- 2023 ) . 33 + 2023 . ( – 68 ) + 2023

Giúp em với. Em cảm ơn nhiều ạ

Tính hợp lí

(- 2023 ) . 33 + 2023 . ( – 68 ) + 2023

2 bình luận về “Giúp em với. Em cảm ơn nhiều ạ Tính hợp lí (- 2023 ) . 33 + 2023 . ( – 68 ) + 2023”

 1. (- 2023 ) . 33 + 2023 . ( – 68 ) + 2023
  =2023 . (-33)+2023 . (-68) +2023 . 1
  =2023 . [(-33)+(-68)+1]
  =2023 . [-101+1]
  =2023 . (-100)
  =-202300
  #Lou

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới