Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán bác đã bán được 20 kg tức là 2/5 sốt cà chua hỏi bác đã mang bao nhi

Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán bác đã bán được 20 kg tức là 2/5 sốt cà chua hỏi bác đã mang bao nhiêu kg cà chua ra chợ bánViết một bình luận

Câu hỏi mới