Một khu đất HCN có chiều rộng 3/5 km chiều dài gấp đôi chiều rộng a) tính chiều dài của khu đất b) tính chu vi và diện tíc

Một khu đất HCN có chiều rộng 3/5 km chiều dài gấp đôi chiều rộng a) tính chiều dài của khu đất b) tính chu vi và diện tích khu đất

2 bình luận về “Một khu đất HCN có chiều rộng 3/5 km chiều dài gấp đôi chiều rộng a) tính chiều dài của khu đất b) tính chu vi và diện tíc”

 1. a)
  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật đó là :
  3/5 xx 2 = 6/5 (  km  )
  b)
  Chu vi mảnh đất hình chữ nhất đó là :
  ( 3/5 + 6/5 ) xx 2 = 18/5 (  km  )
  Diện tích hình chữ nhật đó là :
  3/5 xx 6/5 = 18/25 (  km^2  )
  Đáp số : …

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,.
  Chiều dài của khu đất đó là:
  3/5xx2=6/5(km).
  b,.
  Chu vi của khu đất đó là:
  (3/5+6/5)xx2=18/5(km).
  Diện tích của khu đất đó là:
  3/5xx6/5=18/25(km^2).
  Đáp số:…
  ____________
  Áp dụng công thức:
  C=(a+b)xx2.
  S=axxb.

  Trả lời

Viết một bình luận