Một người gửi 500 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất là 7,8% một năm , nghĩa là sau một năm , người gửi nhận được s

Một người gửi 500 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất là 7,8% một năm , nghĩa là sau một năm , người gửi nhận được số tiền lãi là 7,8% của số tiền gửi . Tính số tiền lãi người đó nhận được sau 1 nămViết một bình luận