Tìm tất cả các số n thuộc z để 3n+16 chia hết cho n+4 ? Giúp em vớiiiiiiiiii

Tìm tất cả các số n thuộc z để 3n+16 chia hết cho n+4 ?

Giúp em vớiiiiiiiiii

2 bình luận về “Tìm tất cả các số n thuộc z để 3n+16 chia hết cho n+4 ? Giúp em vớiiiiiiiiii”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  3n + 16 vdots n + 4 (n in ZZ)
  3n + 12 + 4 vdots n + 4
  3(n + 4) + 4 vdots n + 4
  Mà 3(n + 4) vdots (n + 4)
  => 4 vdots (n + 4)
  => n + 4 in Ư(4) = {1; -1; 2; -2; 4; -4}
  => n + 4 in {1; -1; 2; -2; 4; -4}
  => n in {-3; -5; -2; -6; 0; -8}
  Vậy n in {-3; -5; -6; 0; -8; -2}

  Trả lời
 2. 3n+16 \vdots n+4
  => 3(n+4)+4 \vdots n+4
  => 4 \vdots n+4
  => n+4 in {+-1 ; +-2 ; +-4}
  => n in {-3 ; -5 ; -2 ; -6 ; 0 ; -8}
  Vậy n in {-3 ; -5 ; -2 ;-6 ; 0 ; -8}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới