Tìm x y thuộc z 2xy – x + 4y = 3 Phải lập bảng nhé

Tìm x y thuộc z

2xy – x + 4y = 3

Phải lập bảng nhé

2 bình luận về “Tìm x y thuộc z 2xy – x + 4y = 3 Phải lập bảng nhé”

 1. 2xy-x+4y=3
  (2xy+4y)-x-2=3-2
  2y(x+2)-(x+2)=1
  (x+2)(2y-1)=1
  ->x+2 và 2y-1 là ước của 1
  Mà ước của 1 là ±1
  Lập bảng : 
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{x+2}&\text{-1}&\text{1}\\\hline \text{2y-1}&\text{-1}&\text{1}\\\hline \text{x}&\text{-3(nhận)}&\text{-1(nhận)}\\\hline \text{y}&\text{0(nhận)}&\text{1(nhận)}\\\hline \end{array}
  _Vậy : (x;y)in{(-3;0);(-1;1)}.

  Trả lời
 2. Giải đáp+giải thích các bước:
  2xy-x+4y=3
  => 2xy-x-4y+2=3+2
  => x(2y-1)-2(2y-1)=5
  => (x-2)(2y-1)=5
  Mà ∪(5)=(±5)
  => Ta có bảng sau:
  x-2         5             -5             1              -1
  2y-1       1             -1             5              -5
  x            7              -3             3               1
  y            1               0             3               -2

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới