tìm 3 số nguyên tố a,b,c sao cho : a . b . c < ab +ac +bc CÂU TRẢ LỜI HAY CHẮC CHẮN SẼ CÓ LƯỢT VOTE “HAY NHẤT” + 5*!

tìm 3 số nguyên tố a,b,c sao cho :
a . b . c < ab +ac +bc
CÂU TRẢ LỜI HAY CHẮC CHẮN SẼ CÓ LƯỢT VOTE “HAY NHẤT” + 5*!

1 bình luận về “tìm 3 số nguyên tố a,b,c sao cho : a . b . c < ab +ac +bc CÂU TRẢ LỜI HAY CHẮC CHẮN SẼ CÓ LƯỢT VOTE “HAY NHẤT” + 5*!”

 1. gọi P là tập hợp tất cả các số nguyên tố
  giả sử a,b,c ∈ P và a≥b≥c
  => ab+bc+ca≤3ab
  => abc≤3ab⇒c<3⇒c=2
  ⇒2ab<ab+2b+2a=ab+2(a+b)
  ⇒b=2 hoặc 3
  +) nếu b=2⇒4a<2a+4+2a⇒a tùy ý ∈P
  +)nếu b = 3⇒6a <3a+6+2a⇒a=3 hoặc 5
  vậy c=2;b=3;a=3 hoặc a=5

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới