Tìm x biết (145+x-(56+145) = -9612

Tìm x biết (145+x-(56+145) = -9612

2 bình luận về “Tìm x biết (145+x-(56+145) = -9612”

 1. 145 + x – (56 + 145) = -96 – 12
  145 + x – 201 = – 96 + ( -12 )
  (145 – 201) + x = -108
  -56 + x = -108
  x = (-108) – (-56)
  x = (-108) + 56
  x= 56 – 108
  x = -52.
  Vậy x = -52.
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  145 + x – (56 + 145) = -96-12
  => 145 + x -201=-96+(-12)
  = > (145 – 201)+x = -108
  => -56 +x = -108
  => x = (-108)-(-56)
  => x = (-108) + 56
  => x=-52
  Vậy x = -52
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới