tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn : 3xy+2x-5y=6

tìm các cặp số nguyên x,y thỏa mãn : 3xy+2x-5y=6Viết một bình luận

Câu hỏi mới