tìm số đối của các số nguyên -15 , 7 , 23 , 0 , -28 , -100

tìm số đối của các số nguyên -15 , 7 , 23 , 0 , -28 , -100

2 bình luận về “tìm số đối của các số nguyên -15 , 7 , 23 , 0 , -28 , -100”

 1. – Số đối của – 15 là: 15
  – Số đối của 7 là: – 7
  – Số đối của 23 là: – 23
  – Số đối của 0 là: 0
  – Số đối của – 28 là: 28
  – Số đối của – 100 là: 100
  ———–
  * Lưu ý: Số đối của a = – a
                   Số đối của 0 = 0
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời
 2. Số đối của -15 là: 15
  Số đối của 7 là: -7
  Số đối của 23 là: -23
  Số đối của 0 là: 0
  Số đối của -28 là: 28
  Số đối của -100 là: 100

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới