Tìm số nguyên X biết 450:[41-(2x+5)]=3^2.5

Tìm số nguyên X biết
450:[41-(2x+5)]=3^2.5

2 bình luận về “Tìm số nguyên X biết 450:[41-(2x+5)]=3^2.5”

 1. 450:[41-(2x+5)] = 3^2 . 5
  450 : [41 – (2x+5)] = 9 .5
  450:[41-(2x+5)]=45
  41-(2x+5)=450:45
  41-(2x+5)=10
  2x+5=41-10
  2x+5=31
  2x=31-5
  2x=26
  x=26:2
  x=13
  Vậy x=13
  #loveThienDai
   

  Trả lời
 2. 450:[41-(2x+5)]=3^2 .5
  => 450:[41-2x-5]=9.5
  => 450:(36-2x)=45
  => 36-2x=450:45
  => 36-2x=10
  => 2x=36-10
  => 2x=26
  => x=26:2
  => x=13
  Vậy x=13
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới