tìm x thuộc N: 2^x + 2 ^x+1 + 2^x+2 + 2^x+3 = 180

tìm x thuộc N:
2^x + 2 ^x+1 + 2^x+2 + 2^x+3 = 180

1 bình luận về “tìm x thuộc N: 2^x + 2 ^x+1 + 2^x+2 + 2^x+3 = 180”

 1. Đáp án+giải thích các bước giải:
  Gửi ạ
  2^{x}+2^{x+1}+2^{x+2}+2^{x+3}=180
  2^{x}+2^{x}.2+2^{x}.2^{2}+2^{x}.2^{3}=180
  2^{x}.(1+2+2^{2}+2^{3})=180
  2^{x}.(1+2+4+8)=180
  2^{x}.15=180
  2^{x}=12
  Mà 12 chia hết cho 3
  2^{x} là số chẵn ->2^{x} ko chia hết cho 3
  =>2^{x}=12 (vô lí)
  Vậy ko tìm được giá trị x

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới