tìm x,y,z để số sau có giá trị nguyên 7/n-1

tìm x,y,z để số sau có giá trị nguyên 7/n-1

2 bình luận về “tìm x,y,z để số sau có giá trị nguyên 7/n-1”

 1. Để 7/(n – 1) có giá trị nguyên thì
  7 \vdots n – 1
  => n -1 \in Ư(7)
  => n – 1 \in {+-1,+-7}
  => n \in {-6,0,2,8}
  Vậy n \in {-6,0,2,8}
  $#duong612009$

  Trả lời
 2. Giải
  Để 7/(n-1) có giá trị nguyên thì 7 \vdots n-1
  => n-1 in Ư(7)
  => n-1 in {+-1 ; +-7}
  => n in {0 ; 2 ; -6 ; 8}
  Vậy n in {0 ; 2 ; -6 ; 8}
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới