tính một cách hợp lí:29-[16+3x(51-9)]

tính một cách hợp lí:29-[16+3x(51-9)]

2 bình luận về “tính một cách hợp lí:29-[16+3x(51-9)]”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới