Vẽ tia AX trên đó lấy điểm B sao cho AB = 3cm . Lấy điểm C thuộc tia đối của tia Ax sao cho A là trung điểm của BC . Tính độ

Vẽ tia AX trên đó lấy điểm B sao cho AB = 3cm . Lấy điểm C thuộc tia đối của tia Ax sao cho A là trung điểm của BC . Tính độ dài đoạn thẳng Ac và BC

1 bình luận về “Vẽ tia AX trên đó lấy điểm B sao cho AB = 3cm . Lấy điểm C thuộc tia đối của tia Ax sao cho A là trung điểm của BC . Tính độ”

Viết một bình luận