Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp sách cũ được 240 quyển. Tìm số quyển sách quyên góp được của mỗi lớp biết rằng của lớp 7A, 7B, 7C

Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp sách cũ được 240 quyển. Tìm số quyển sách quyên góp được của mỗi lớp biết rằng của lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với 3,4,5

2 bình luận về “Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp sách cũ được 240 quyển. Tìm số quyển sách quyên góp được của mỗi lớp biết rằng của lớp 7A, 7B, 7C”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số sách lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là : a,b,c
  Ta có : a+b+c=240
  a/3=b/4=c/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau vào ta có :
  =>a/3=b/4=c/5=(a+b+c)/(3+4+5)=240/12=20 ( vì a+b+c=240 )
  Suy Ra : 
  a/3=20<=>a=20.3=60
  b/4=20<=>b=20.4=80
  c/5=20<=>c=20.5=100
  Vậy Lớp 7A góp 60 quyển
  Lớp 7B góp 80 quyển
  Lớp 7C góp 100 quyển

  Trả lời
 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết
   Gọi số sách lớp 7A;7B;7C quyên góp được là : x;y;z
  Ta có : x/3=y/4=z/5
  Và x+y+z=240
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  x/3=y/4=z/5=(x+y+z)/(3+4+5)=240/12=20
  x/3=20=>x=20.3=60
  y/4=20=>y=20.4=80
  z/5=20=>z=20.5=100
  Vậy số sách lớp 7A;7B;7C quyên góp được là : 60;80;100 quyển sách

  Trả lời

Viết một bình luận