Bài 1 : Đặt tính : a) ( 2x – x + 6 ) : ( x – 5 ) b) ( 3x – x² – 1 ) : ( x – 4 ) Giúp mk vs ạ, mk đng cần gấp :((

Bài 1 : Đặt tính :
a) ( 2x – x + 6 ) : ( x – 5 )
b) ( 3x – x² – 1 ) : ( x – 4 )
Giúp mk vs ạ, mk đng cần gấp :((

1 bình luận về “Bài 1 : Đặt tính : a) ( 2x – x + 6 ) : ( x – 5 ) b) ( 3x – x² – 1 ) : ( x – 4 ) Giúp mk vs ạ, mk đng cần gấp :((”

 1. a) (2x – x + 6) : (x – 5)
  = (x + 6) : (x – 5)
            x + 6 | x – 5
         –          _______
            x – 5      1
           ________
                  11
  b) (3x – x^2 – 1) : (x – 4)
    = (-x^2 + 3x – 1) : (x – 4)
            -x^2 + 3x – 1 | x – 4
          –                      ________
              -x^2 + 4x      |-x – 1
            _______________
                       -x  – 1
                    –
                       -x + 4
                      _________
                                -5
                         
   

  Trả lời

Viết một bình luận