Bài 3 (1,0 điểm). Tuần này mẹ bạn An muối 5kg dưa cải, để đảm bảo dưa đủ ngon phải cần 0,4kg muối. Sang tuần tới mẹ An lại ti

Bài 3 (1,0 điểm). Tuần này mẹ bạn An muối 5kg dưa cải, để đảm bảo dưa đủ ngon phải cần 0,4kg muối. Sang tuần tới mẹ An lại tiếp tục muối 8kg dưa cải nữa. Hỏi mẹ bạn An cần phải bỏ bao nhiêu muối để đảm bảo dưa đủ ngon?

2 bình luận về “Bài 3 (1,0 điểm). Tuần này mẹ bạn An muối 5kg dưa cải, để đảm bảo dưa đủ ngon phải cần 0,4kg muối. Sang tuần tới mẹ An lại ti”

 1. Gửi e
      Để đảm bảo đủ ngon cho 1kg dưa , số muối cần dùng
     0.4 ÷ 5 = 0,08 (kg muối)
  Số muối để đảm bảo đủ ngon cho 8kg dưa,Mẹ bạn An cần phải bỏ
     0,08 · 8 = 0,64 (kg muối)

  Trả lời
 2. Giải đáp:0,64 kg muối
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  số muối cần dùng để đảm bảo đủ ngon  cho 1kg dưa là:
     0.4 : 5 = 0,08 (kg muối)
  Mẹ bạn An cần phải bỏ số muối để đảm bảo đủ ngon cho 8kg dưa là:
     0,08 . 8 = 0.64 (kg muối)
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới