Cách xác định điểm rơi trong bất đẳng thức Cô si

Cách xác định điểm rơi trong bất đẳng thức Cô si

1 bình luận về “Cách xác định điểm rơi trong bất đẳng thức Cô si”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1. Lí thuyết về chọn điểm rơi:
  Nếu biểu thức có đk ràng buộc thì GTLN hoặc GTNN thường đạt tại vị trí biên ( tức là xảy ra tại dấu =). Thông thường với các biểu thức đối xứng thì dấu = xảy ra khi các biến = nhau
  2. Ví dụ
  Cho a$\geq$ 3. Tìm GTNN của biểu thức P= a+$\frac{1}{a}$ 
  Chọn điểm rơi a=3
   Với a=3⇒a khác $\frac{1}{a}$ nên sử dụng BĐT Cô-si ta có:
  P=($\frac{1}{a}$+$\frac{a}{9}$+$\frac{8a}{9}$ $\geq$ 2$\sqrt{\frac{1}{a}.\frac{a}{9} }$+$\frac{8.3}{9}$=$\frac{10}{3}$ 
  ⇒Min P=$\frac{10}{3}$ ⇔a=3
  Vậy …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới