Chia số 108 thành ba phần tỉ lệ thuận với2,3,4 . Số lớn nhất trong ba số là:

Chia số 108 thành ba phần tỉ lệ thuận với2,3,4 . Số lớn nhất trong ba số là:Viết một bình luận

Câu hỏi mới