Cho ABC có cạnh AB<BC và D là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia DB điểm E sao cho DE=DB a cm ADE=CDB và AE//BC Btừ

Cho ABC có cạnh AB<BC và D là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia DB điểm E sao cho DE=DB
a cm ADE=CDB và AE//BC
Btừ E kẻ tia EX vuông góc vớiAC TẠI M.trên tia EX lấy điểm N sao cho M là trung điểm của EN .Cm
DN=BD
c CM BN VUÔNG GÓC VỚI EX
vẽ hình cảm ơn

1 bình luận về “Cho ABC có cạnh AB<BC và D là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia DB điểm E sao cho DE=DB a cm ADE=CDB và AE//BC Btừ”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta ADE,\Delta DCB$ có:
  $DA=DC$ vì $D$ là trung điểm $AC$
  $\widehat{ADE}=\widehat{BDC}$
  $DE=DB$
  $\to\Delta ADE=\Delta CDB(c.g.c)$
  $\to \widehat{DAE}=\widehat{DCB}$
  $\to AE//BD$
  b.Vì $EM\perp AC\to\Delta DME,\Delta DMN$ vuông tại $M$
  $\to DE^2=DM^2+ME^2=DM^2+MN^2=DN^2$
  $\to DE=DN$
  Mà $DB=DE\to DB=DN$
  c.Từ câu b $\to DB=DN=DE$
  $\to\Delta DBN,\Delta DNE$ cân tại $D$
  $\to \widehat{DBN}=\widehat{DNB},\widehat{DNE}=\widehat{DEN}$
  $\to \widehat{BNE}=\widehat{DNB}+\widehat{DNE}=\widehat{DBN}+\widehat{DEN}=\widehat{NBE}+\widehat{NEB}=180^o-\widehat{BNE}$
  $\to 2\widehat{BNE}=180^o$
  $\to\widehat{BNE}=90^o$
  $\to BN\perp Ex$

  cho-abc-co-canh-ab-lt-bc-va-d-la-trung-diem-cua-ac-tren-tia-doi-cua-tia-db-diem-e-sao-cho-de-db

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới