Cho góc xOy cs số đo <90 lấy A là tia phân giác của góc xOy, M là trung điểm của OA .Từ M kẻ đường thẳng vuông góc vơi OA

Cho góc xOy cs số đo <90 lấy A là tia phân giác của góc xOy, M là trung điểm của OA .Từ M kẻ đường thẳng vuông góc vơi OA cắt Oy tại B.
a)chứng minh: tam giác BAM= tam giác BOM
b)chứng minh AB// Ox
c) cho góc OBA= 120. Tính số đo của góc xOy

1 bình luận về “Cho góc xOy cs số đo <90 lấy A là tia phân giác của góc xOy, M là trung điểm của OA .Từ M kẻ đường thẳng vuông góc vơi OA”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới